جستجو پیشرفته باز کردن
80 متر
2

80 متر

2 ماه قبل
خیابان فرحزادی
 • متراژ: 80 متر
 • تعداد اتاق: 1
 • رهن : 150,000,000 تومان
 • اجاره: 2,000,000 تومان
167 متر زر افشان
2

167 متر زر افشان

2 ماه قبل
زرافشان
 • متراژ: 167 متر
 • تعداد اتاق: 4 خواب
 • رهن : 400,000,000 تومان
 • اجاره: 15,000,000 تومان
100 متر بلوار دریا
3

100 متر بلوار دریا

2 ماه قبل
درخشان
 • متراژ: 100 متر
 • تعداد اتاق: 2
 • رهن : 200,000,000 تومان
 • اجاره: 5,000,000 تومان
145 متر گلبرگ
3

145 متر گلبرگ

2 ماه قبل
خیابان سپهر
 • متراژ: 145 متر
 • تعداد اتاق: 3
 • رهن : 700,000,000 تومان
 • اجاره: 8,000,000 تومان
60 متر اسمان ها
2

60 متر اسمان ها

2 ماه قبل
خیابان سپهر
 • متراژ: 60 متر
 • تعداد اتاق: 1
 • رهن : 150,000,000 تومان
 • اجاره: 1,500,000 تومان
78 متر اوین
2

78 متر اوین

2 ماه قبل
بلوار ایوانک
 • متراژ: 78 متر
 • تعداد اتاق: 2
 • رهن : 300,000,000 تومان
 • اجاره: 3,000,000 تومان
185 متر سعادت اباد
2

185 متر سعادت اباد

2 ماه قبل
میدان کتاب
 • متراژ: 185 متر
 • تعداد اتاق: 4
 • رهن : 800,000,000 تومان
 • اجاره: 20,000,000 تومان
120 متر ذبیحی
2

120 متر ذبیحی

2 ماه قبل
بلوار دادمان
 • متراژ: 120 متر
 • تعداد اتاق: 3
 • رهن : 1,000,000,000 تومان
 • اجاره: 0 تومان
175 متر نوساز
4

175 متر نوساز

2 ماه قبل
بلوار دادمان
 • متراژ: 175 متر
 • تعداد اتاق: 4
 • رهن : 800,000,000 تومان
 • اجاره: 5,000,000 تومان