جستجو پیشرفته باز کردن
112 متر دو خواب
5
 • متراژ: 112 متر
 • تعداد اتاق: 2
 • رهن : 80,000,000 تومان
 • اجاره: 55,000,000 تومان
107 متر 2 خواب
4

107 متر 2 خواب

10 ماه قبل
 • متراژ: 107 متر
 • تعداد اتاق: 2
 • رهن : 300,000,000 تومان
 • اجاره: 14,000,000 تومان
10

10 ماه قبل
 • متراژ: 150 متر
 • رهن : 600,000,000 تومان
 • اجاره: 1,000,000 تومان
230 متر 3 خواب
10

230 متر 3 خواب

10 ماه قبل
 • متراژ: 230 متر
 • تعداد اتاق: 3
 • رهن : 2,200,000,000 تومان
133 متر 3 خواب
5

133 متر 3 خواب

10 ماه قبل
 • متراژ: 133 متر
 • تعداد اتاق: 3
 • رهن : 230,000,000 تومان
 • اجاره: 5,500,000 تومان