100 متر بلوار دریا
3

100 متر بلوار دریا

1 ماه قبل
درخشان
 • متراژ: 100 متر
 • تعداد اتاق: 2
 • رهن : 200,000,000 تومان
 • اجاره: 5,000,000 تومان
78 متر اوین
2

78 متر اوین

1 ماه قبل
بلوار ایوانک
 • متراژ: 78 متر
 • تعداد اتاق: 2
 • رهن : 300,000,000 تومان
 • اجاره: 3,000,000 تومان
100 متر بلوار دریا
3

100 متر بلوار دریا

2 ماه قبل
بلوار پاکنژاد
 • متراژ: 100 متر
 • تعداد اتاق: 2
 • رهن : 150,000,000 تومان
 • اجاره: 5,000,000 تومان