برای فروش
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ گلستان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 5.1 میلیارد تومان
کد ملک 633
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 632
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 631
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 630
برای فروش
مبارکه
مبارکه
مبارکه
1 عکس
باغ
باغ
مبارکه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 628
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 33متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 629
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
8 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 626
برای فروش
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ پوریای ولی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 622
برای فروش
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ پوریای ولی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 625
برای فروش
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ادیب
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 624