برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 571
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 574
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ عبدالرزاق
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 575
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 576
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 577
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 573
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
اتوبان چمران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.3 میلیارد تومان
کد ملک 578
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خ اردیبهشت شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 50 میلیارد تومان
کد ملک 566
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ مشتاق سوم
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 254.6 تریلیون تومان
کد ملک 569
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای فساران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 565