برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 330
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ پوریای ولی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 325
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 8.1 میلیارد تومان
کد ملک 491
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 222
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ ابن سینا
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 360
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 21.7 میلیارد تومان
کد ملک 221
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ مسجد سید
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 218
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ جابر انصاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 195متر مربع
قیمت فروش 5.9 میلیارد تومان
کد ملک 205
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 204
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک امیریه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 203